top of page
Math and Geometry Tools

BÖLÜM - 1: TEMEL BİLGİLER

 • Rakam, Sayı, Sayı kümeleri

 • Ardışık sayılar, asal sayılar, bir sayının pozitif bölen sayısı

 • Faktöriyel Kavramı

BÖLÜM - 2: PROBLEMLER

 • Denklem Kurma

 • Sayı-Kesir Problemleri

 • Yaş Problemleri

 • Mantık problemleri

BÖLÜM - 3: SAYI BASAMAKLARI ve TABAN ARİTMETİĞİ

 • Sayı basamakları

 • Taban aritmetiği

Matematik ve Geometri Araçları

BÖLÜM - 1: BÖLÜNEBİLME KURALLARI ve EBOB-EKOK

 • Bölme algoritması

 • Bölünebilme kuralları

 • EBOB-EKOK

BÖLÜM - 2: RASYONEL SAYILAR - ÜSLÜ SAYILAR

 • Rasyonel Sayılar

 • Üslü ifadeler

BÖLÜM - 3: MODÜLER ARİTMETİK

 • Mod kavramı

 • Denklik

 • Fermat,Euler,Wilson teoremleri 

 

 1. Bu eğitim öğrenciyi bir sınava, yarışa, adı ne olursa olsun bir sıralamaya hazırlamak için yapılmamaktadır. Sadece ve sadece öğrenciye matematiksel düşünce ve bilgi kazandırmak için yapılmaktadır.   

 2. Eğitimlerin öncelikli hedefi  matematiksel düşünme ve analiz  yapabilmektir. Bunun sebeple bu sorumluluğu alabilecek, zihinsel aktivitelerde gruba ayak uydurabilecek, mümkün olduğunca gayretli katılım  sağlayacak öğrencilerin katılması esastır.

bottom of page